"Cu noi cucereşti lumea afacerilor!"


Profilul liceului

Ofertă opțional limba NEOGREACA

Acreditare Erasmus a CEVM în domeniul Educației și Formării Profesionale

Colegiul Economic "Virgil Madgearu" MUNICIPIUL PLOIEȘTI oferă instruire în domeniile: informatică, economic, comerț, turism și alimentație. Colegiul cuprinde clase de liceu zi, seral, frecvență redusă, școală profesională și școală postliceală astfel :

Filiera teoretica - Profil real
LICEU
      * Matematică-informatică (intensiv informatica)

Filiera tehnologica - Profil servicii
LICEU
      * Tehnician în activitați economice;
      * Tehnician achiziții și contractări;
      * Tehnician în turism (intensiv limba engleza);
      * Tehnician în activități de comerț;
      * Tehnician în gastronomie (intensiv limba engleza/franceza);

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ
      * Asistent de gestiune;
      * Agent turism-ghid;
      * Agent vamal;
      * Tehnician nutriționist;
      * Tehnician în activități de secretariat.

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
      * Bucătar;
      * Brutar – patiser – preparator produse făinoase;
      * Cofetar – patiser;
      * Ospătar(chelner) vânzător în unități alimentație;
      * Receptioner - distribuitor.
Colegiul functionează in trei schimburi:
      · clasele a X-a - a XII-a - 07.30-13.10;
      · clasele a IX-a - a XI-a - 13.40-18.30;
      · clasele de seral și postliceală - 16.00 - 21.00

Procesul de învățământ în colegiul nostru este structurat astfel:
● clasa a IX-a - pregătire economică de bază
● clasa a X-a - pregătire economică generală
● clasa a XI-a – a XII- specializare in profilurile:
            - Economic
            - Tehnician în activități economice;
            - Turism - Tehnician în turism;
            - Comerț - Tehnician în achiziții si contractări;
            - Alimentație - Organizator Banqueting / Tehnician în gastronomie
La sfârșitul clasei a XII-a elevii susțin Examenul de certificare profesională în specializarea aleasă; clasele de turism și alientație obțin atestat și la limba straina studiata in regim intensiv.
Pregătirea practică se realizează în cabinetele de informatică de gestiune, studiul marfurilor, în complexul de instruire practică, în agenția de turism, dar și la agenții economici cu care avem parteneriate.

Limbi straine studiate:
● Prima limba este limba engleza
● A doua limba este limba franceza sau limba germana

Seriozitatea, consecvența elevilor, competența profesorilor se regăsesc în pregătirea curentă a elevilor și în rezultatele remarcabile la examenul de bacalaureat.
Dimensiunile performante ale colegiului nostru se confirmă în fiecare an prin rezultatele de excepție pe care elevii le obțin la olimpiadele școlare, de la etapa locală pană la cea națională.
Sesiunile științifice anuale ale profesorilor și elevilor sunt o dovadă în plus a interesului și seriozității cu care sunt abordate toate disciplinele de învățământ. Acest aspect este evidențiat și de paleta facultăților abordate cu succes de absolvenții noștri: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, UNIVERSITATE (MATEMATICĂ, CHIMIE, JURNALISM, DREPT, FILOLOGIE), POLITEHNICĂ, UPG, MEDICINĂ- FARMACIE.