"Cu noi cucereşti lumea afacerilor!"

Istoric

Scurt istoric

      A vorbi despre începuturile acestui colegiu înseamnă să ne întoarcem în septembrie 1966, când din Ordinul nr. 600/1966 al Ministerului Învățământului

a luat ființă “Liceul Economic Nr. 1”, cu intenția de a reînvia buna tradiție a școlilor comerciale românești. Tot din Ordinul Ministerului Învățământului,

în februarie 1992, liceului i se atribuie numele de “Virgil Madgearu”, iar prin Ordinul 59182/5.12.2000 se atribuie instituției denumirea de Colegiul Economic

“Virgil Madgearu”, forma de recunoaștere și apreciere a rezultatelor deosebite obținute de absolvenții noștri, a caror pregătire profesională, științifică și

culturală a fost mereu competitivă și performantă.

Pagini de istorie

      Anul 1874 este considerat anul înfiinţării învăţământului comercial în oraşul Ploieşti. La 28 februarie 1874, prin adresa nr. 2310, Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor trimite primăriei Ploieşti aprobarea pentru înfiinţarea şcolii comerciale din Ploieşti. La sfârşitul aceluiaşi an, Primăria face propuneri de profesori pentru anul şcolar 1874-1875, cei mai mulţi profesori fiind de la gimnaziul „Petru şi Pavel”, iar ca director e propus Pavel Eliade, singurul specialist în ştiinţele comerciale din oraşul Ploieşti. Şcoala comercială din Ploieşti începe să funcţioneze doar cu 17 elevi. Cursurile au avut o durată de 4 ani, iar elevii erau recrutaţi dintre absolvenţii şcolilor primare din judeţul Prahova.

      Din anul 1886, deoarece numărul de clase se măreşte considerabil şi este necesar un local mai încăpător, şcoala îşi începe cursurile în casele Luxiţei Alexandrescu din strada Pensionatului. Aici funcţionează până la 23 aprilie 1895, când a fost mutată în casele A. Ergas şi Samuel (Strada Virtuţii).

      Şcoala din Ploieşti se va intitula Şcoala Comercială de gradul I, începând cu anul 1894, şi va avea cursuri cu o durată de 3 ani. Din 1898, Liceul „ Petru şi Pavel” este înzestrat cu un local nou, iar şcoala comercială funcţionează până în 1919 în localul din strada Gheorghe Lazăr.

      În 1923, Ministerul aprobă ca în Ploieşti să funcţioneze trei tipuri de şcoli comerciale: Şcoala Elementară de Comerţ „Spiru Haret”, Şcoala Superioară de Comerţ, Şcoala Practică de Comerţ – curs seral.

      În martie 1924, s-au început lucrările construcţiei marelui„ Palat al Şcolii Comerciale” (teren cumpărat pe Calea Oilor – fost General Dragalina, azi Gheorghe Doja nr. 68 - Ploieşti).

      Învăţământul comercial pentru fete, cu o şcoală elementară şi una superioară, a luat fiinţă în anul 1925.

       În 1936-1937, legea învăţământului comercial secundar prevedea organizarea şcolilor comerciale, prin urmare aceasta a condus şi la unificarea celor două şcoli comerciale pentru fete şi la transformarea lor în Liceul Comercial de fete, formă sub care a funcţionat până în anul 1948.

       În anul 1938, ca urmare Legii Învățământului Comercial din anul 1936, cele două școli existente de băieți, Școala Superioară de Comerț și Gimnaziul Comercial, conform ordinului Ministerului Instrucțiunii nr. 26219/ l5 februarie 1938, s-au transformat în Liceul Comercial de Băieți „ Spiru Haret” din Ploiești, sub conducerea profesorilor Toma Voiculescu-director, Nicolae Simache - director adjunct și Octavian Diaconescu-secretar.

       Liceul a fost desființat prin Legea Reformei Învățământului din anul 1948 și transformat în Școala Tehnică de Administrație Economică, desființată și aceasta prin lichidare, la începutul anilor ̀50.

       În 1964-1965, în cadrul Grupului Şcolar Economic erau 422 de elevi, dintre care 345 de fete şi 77 de băieţi.

       Din 1 septembrie 1972, baza materială a şcolii se îmbogăţeşte cu un local situat în strada Rudului nr. 24.

       De-a lungul anilor, s-au afirmat dascăli de prestigiu, care şi-au legat numele de învăţământul comercial. La înfiinţarea şcolii comerciale din Ploieşti, directorul, Pavel Eliade, era şi singurul specialist în ştiinţe comerciale, iar analiza documentelor de arhivă atestă că în timp şcoala a beneficiat de profesori de marcă cum ar fi: Ion. I. Romanescu (lb. română, franceză, germană), Niculae Crapellianu (ştiinţe naturale şi matematică), Iosif Wallenstein (desen şi caligrafia), Elena Manolescu (contabilitate şi birou comercial), Eufrosina Zaharescu (contabilitate şi birou comercial), Toma Voiculescu (contabilitate), Stelian Papina (birou comercial), Nicolae Moisuc (germană). Lista este desigur mult mai amplă şi nu poate să-i omită pe următorii dascăli care prin activitatea desfăşurată au contribuit la ridicarea prestigiului învăţământului comercial prahovean: Palade Teodor, Nicolae Simache, Gheorghe Canciu, Ion Danielescu.

       După 1972, când şcoala se mută în localul din strada Rudului, nr. 24, din echipa de profesori care reuşeşte să dea Liceului Economic girul seriozităţii şi al competitivităţii au făcut parte: Aurelian Buzatu, Aurel Baciu, Aglaia Toma, Gheorghe Sorescu, Ifimia Botezatu, Liviu Balacă, Cornelia Stan, Maria Necşulescu, Stanca Apalachiţei, Eugenia Loghin, Rodica Matei, Dragomir Petrica, Aurora Ghiță, Eleonora Samanov, Libertatea Voiteanu, Constantin Georgescu, Mariana Nicolescu.

       La conducerea diferitelor forme de învăţământ comercial prahovean s-au succedat: Eliade P. Pavel (1874-1875), Niculae Crapellianu (1875-1891), Teodor Nicolau (1891-1904), Raul Bulfinschi (1913-1920), Alexandru Oprescu (1923-1930), Traian Manolescu (1930-1933), Romulus Creţulescu (1934-1937), Gheorghe Popescu Ciocănel (1923-1926), Constantin Popescu Coteşti (1934-1937), Nicolae S. Pavel (1938-1945), Marian Sîrbu (1946-1950), Eugen Ştefănescu (1928-1940), Elena Teodorescu (1928-1937), Paraschiva Botescu (1961-1968), Aurelian Buzatu, Dumitru Bisnel, Aglaia Toma, Constantin Dinu, Mariana Nicolescu, Mariana Olteanu, Dragomir Petrica.

       În anul şcolar 1980-1981, baza materială a şcolii era constituită din 20 de săli de clasă (dintre care 9 cabinete şi o sală de sport), laboratoare (2 de fizică, 1 de chimie, 1 fonic, 3 de tehnologie, merceologie, mecanisme) şi 2 ateliere.

       În anul şcolar 1999 – 2000, Grupul Şcolar Economic are un colectiv didactic format din 54 de profesori (34 profesori cu gradul I, 9 profesori gradul II, 8 profesori cu definitivat şi 3 profesori debutanţi), 10 maiştri instructori (8 maiştri cu gradul I şi 2 maiştri cu gradul II), personal nedidactic şi didactic-auxiliar, şi dispune de o bază materială adecvată unui bun proces instructiv-educativ: 13 săli de clasă, 5 laboratoare, 13 cabinete, 1 amfiteatru, o sală de sport, un teren de sport, o bibliotecă, o sală de lectură, internat (capacitate de cazare 120 elevi) şi cantină şcolară. Liceul pregăteşte în acest an şcolar pentru următoarele profesii din domeniul economic: finanţe - contabilitate, comerţ, alimentaţie publică (liceu zi) şi vânzători, bucătari, cofetari (şcoala profesională), finanţe - contabilitate şi comerţ (liceu seral), finanţe-contabilitate (şcoala postliceală).

       Ca o încununare a activităţii laborioase desfăşurate de Grupul Şcolar Economic, odată cu împlinirea a 125 de ani de existenţă a Şcolii medii comerciale, şcoala a fost ridicată la rangul de colegiu în anul 2000 şi a împrumutat numele unei personalităţi providenţiale Virgil Madgearu, patriot, economist, profesor şi om politic remarcabil. Istoria actualului Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiului Ploiești este prezentată științific în lucrarea FILE DE ISTORIE- 135 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ECONOMIC PRAHOVEAN coordonată de prof. Mădălina Filipoiu.

      În prezent, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiului Ploiești se remarcă prin parteneriatele stabilite cu: Kultur-Kontakt (Austria - România – Bulgaria - Albania, realizând proiectele: „Dezvoltarea şi sprijinirea şcolilor de turism din România”, Tournet, Econet, Tour. reg, Junior Achievement Romania, Cisco Networking Academy Program, cu școli din Polonia și Turcia.

       În anul 2001, prin Proiectul ECONET – Firme de Exercițiu derulat de Fundația Kultur-Kontakt Austria, Ministerul Educației Naționale prin Centrul de Dezvoltare a Învățămânului Profesional și Tehnic din România(CNDIPT), cadrele didactice Simona Brătașanu (Lupu) și Eleonora Samanov, la propunerea Inspectoratului Școlar Prahova, participă la cursuri pentru formatori la nivel de județ, în domeniul dezvoltării antreprenoriatului în rândul tinerilor și competențelor profesionale prin metoda interactivă, centrată pe elev - Firma de exercițiu. ECONET promoveaza ideea firmelor de exercitiu în Europa de Sud-Est, reuneşte viitori parteneri economici, fiind o investitie importantă în dezvoltarea cadrului general de instruire, axat pe caracterul practic, aplicativ, precum si punerea în practică a unor experiente europene în domeniul formării spiritului antreprenorial, metodă implementată cu succes de formatori la nivel de județ, prin activități de diseminare și exemple de bună practică.

       În perioada 15 ianuarie-21 decembrie 2007, şcoala noastră a desfăşurat proiectul de Granturi de dezvoltare ”Trăieşte româneşte!”, proiect finanţat în cadrul PGDS sub coordonarea prof. Dinu Monica. Proiectul şi-a propus ca obiective: promovarea şi dezvoltarea în rândul participanţilor a respectului şi responsabilităţii asupra moştenirii culturale şi economice din regiunea natală, prezentarea valorilor, tradiţiilor româneşti în context european, îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare prin activităţi extracurriculare. Pentru promovarea produselor culinare din zona Prahovei s-a realizat o expoziţie culinară „Ca la mama acasă”, eveniment la care au participat 30 elevi şi 25 profesori din şcoală, părinţi, reprezentanţi ai ISJ Prahova, comunitatea locală, mass media locală. Pentru promovarea zonei turistice s-a realizat o expoziţie fotografică, iar cu ocazia ”Zilei Colegiului” s-a realizat un panou informativ despre proiect şi rezultatele acestuia. Pentru evenimentul de încheiere a proiectului s-a realizat o broşură cu rezultatele proiectului.

       „Introduction to Computer Science and Business” a reprezentat proiectul coordonat de MEdC, ISJ PH şi prof. prof Iuliana Dan, având grup ţintă şi beneficiari peste 90 de profesori din învățământul preuniversitar şi 56 de elevi din clasele a X-a. Produsele finale ale acestui proiect sunt: Certificare Oracle; iniţiere în utilizarea SGBD-urilor (Oracle); utilizarea metodelor moderne de instruire: e-learning; utilizarea instrumentelor folosite în cadrul Oracle Academy; pregătirea tinerilor pentru integrarea pe piaţa muncii a viitorilor ani în domeniul economic şi administrativ prin utilizarea SGBD-ului Oracle.

       ”Un singur Dumnezeu, mai multe religii” (în cadrul Competiţiei „ 50 de ani împreună în diversitate”) a reprezentat un alt proiect în care elevii colegiului au fost implicaţi. În data de 3 septembrie 2007, European Schoolnet în parteneriat cu Muzeul Europei a lansat concursul şcolar „50 de ani împreună în diversitate“ care urmăreşte să sensibilizeze tinerii în ce priveşte valorile culturale europene, jaloane ale integrării europene şi a celor 50 de ani de unitate în diversitate.

      ”Trăim în Europa - Trăim în România ” reprezintă proiectul care a avut ca finalitate realizarea de portofolii, referate elaborate de elevi, slide care au prezentate elevilor ca să devină conştienţi cu privire la importanţa problematicii mediului şi protejării valorilor actuale şi a resurselor,dar şi la perpetuarea acestor valori în rândul generaţiilor viitoare. Proiectul a fost coordonat de prof. Bogaciu Carmen. Proiectul a fost prezent pe site-ul concursului lansat de Uniunea Europeană cu tema ”50 de ani de unitate în diversitate”.

      Începând cu 2003, şcoala noastră desfăşoară şi proiectul SEI – AEL sub coordonarea profesoarelor Dan Iuliana şi Nicolae Cornelia. Acest proiect are drept scop susţinerea procesului de predare-învăţare în învăţământul preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră.

       Anul 2007 este anul în care activitatea cadrelor didactice și pregătirea profesională a elevilor prin firma de exercițiu cunosc o nouă fază de dezvoltare. Tot mai mulți elevi sunt familiarizați cu sistemul economiei de piață, își formează competențe antreprenoriale pentru a avea capacitatea de a dezvolta propria carieră. Implicarea elevilor, competențele profesionale dobândite sunt recunoscute prin premii obținute de firmele de exercițiu la târgurile internaționale: FE Magis Tour SRL, (Premiul al III-lea pentru Cea mai bună prezentare electronică), FE Fire Prevent SRL (Premiul al II-lea pentru Cel mai bun stand) la Bratislava, FE Prototipe SA (Premiul al II-lea pentru Cel mai bun stand), FE Maxguard SRL(Premiul al II-lea pentru Cel mai bun spot publicitar) Praga și pentru prima dată 4 membri ai firmei FE Fire Prevent SRL din colegiu, coordonați de prof. Lupu Simona participă la competițiile internaționale de la New York, organizate de WISE (Working in Support of Education) și finanțate de Merrill Lynch reprezentând cu succes jud. Prahova și România la concursurile Global Business Challenge (Premiul al III-lea) și Virtual Enterprises Trade Fair (Mențiune).

      Pentru consilierea şi educarea părinţilor în vederea optimizării relaţiei dintre părinţi şi copii, în anul şcolar 2008-2009, prof. Covaci Luiza, prof. Bogaciu Carmen, prof. Matei Carmen au desfăşurat proiectul ”Părinţi mai buni-copii mai buni”. S-a reuşit astfel responsabilizarea părinţilor şi elevilor cu privire la problemele ce pot apărea din lipsă de comunicare în familie şi a rolului familiei în educarea şi formarea copiilor ca persoane mature şi responsabile.

       În perioada Sept 2008-iunie 2009 proiectul ”Alege Verde” desfășurat de prof. Dragomir Petrica şi prof. Matei Carmen, care a avut drept grup-ţintă şi beneficiari 300 elevi şi 10 profesori ai colegiului, dar şi comunitatea locală: ISJ Prahova, Primăria Municipiului Ploieşti - serviciul de Protecţia Mediului şi Ocrotire a Animalelor, Societăţi de salubritate şi reciclare: ”SC Veolia”, ”SC Alsante”, ”SC Adrepol”, ”SC Blue Bird”, ”SC Muller Guttenbrunn Recycling”, ”SC Remat Holding”, ”SC Nordstar Ser”, ”A.D.P.Ploieşti”.

       În 2008 se înființează Ansamblul folcloric “Mugurelul”, grupul creat, instruit și îndrumat spre performanță de prof. Dovâncă Nicolae, cu sprijinul directorilor instituției, unor cadre didactice a devenit în scurt timp un mesager al culturii și tradiției populare românești. De la înființare până în prezent acesta a susținut cu succes spectacole atât în țară cât și în străinătate: Italia, Polonia, Germania, Serbia, Turcia, Grecia și Macedonia.

       Începând cu anul şcolar 2008 - 2009, Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Ploieşti a obţinut proiectul european "Profesie şi profesionalism în turismul european" PRO TE, sigurul proiect de acest gen din judeţul Prahova. Proiectul se adresează elevilor de la clasa a X- a SAM care au desfăşurat un stagiu de pregătire de 2 săptămâni în Italia, la şcoala cu profil economic din OULX. Elevi români din Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploieşti şi italieni din Istituto di Istruzione Superiore Statale –Istituto Proffesionale per i Servizi Commerciali e turistici di Oulx , dar şi 20 profesori români şi italieni au desfăşurat în perioada mai 2008-mai 2009 proiectul cu tema ” Suntem toţi cetăţeni europeni, dar fiecare cu propria identitate”. Prof. Dragomir Petrica, prof. Pietro Ainardi au coordonat acest proiect.

       În perioada 2012-2013, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploieşti a participat la Proiectul POSDRU /90/2.1./S/63659 „Competenţe pentru o piaţă a muncii competitivă în context european!” inițiat Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova în calitate de beneficiar şi Inspectoratul Școlar al Municipiului București, SC SOFTWIN SRL, Agenţia ALBAFOR SPA Italia cu obiectiv general facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii a elevilor din municipiul Bucureşti şi judeţul Prahova, înscrişi la calificări profesionale din domeniile: agricultură, comerț, economic, industrie alimentară, turism si alimentație, prin participarea acestora la stagii de pregătire practică în parteneriat. Cadrele didactice implicate în proiect: Dragomir Petrica, Lupu Simona, Matei Carmen, Petrescu Ștefania, Podoreanu Gabriela, și Vișan Mircea au organizat şi implementat un sistem de stagii de pregătire practică pentru un grup ţintă de 120 de elevi din colegiu pentru a permite creşterea nivelul competenţelor profesionale, cu scopul de a reduce perioada de tranziţie de la şcoală la locul de muncă şi a diminua eforturile companiilor pentru integrarea lor profesională. Proiectul s-a realizat: consolidarea rețelei de parteneriat între unităţile şcolare din IPT și potenţialii angajatori, pentru desfăşurarea stagiilor de practică, în mediu real, la locul de muncă; dezvoltarea instrumentelor de organizare, îndumare, monitorizare şi evaluare a stagiilor de practică; implementarea metodelor interactive de învăţare prin utilizarea platformei colaborative www.epractică.ro de către elevi, profesori coordonatori, tutori; organizarea unui concurs de proiecte între elevi în cadrul stagiilor de practică, premiat prin vizita de studiu organizată în Italia și conştientizarea şi informarea asupra importanţei pregătirii practice la locul de muncă, realizată în vederea adaptării elevilor după absolvire la cerinţele actuale ale pieţei muncii.

       Programul inițiat de Reprezentanța Comisiei Europene în România, Europa casa noastră a oferit prilejul elevilor de liceu și cadrelor didactice să participe la concursul național Lider European organizat pe domeniile: Mediu, Social, Cultural, în echipe de 4 elevi și un profesor coordonator. Concursul dezvoltă abilitățile elevilor de leadership și le pune în valoare în contextul unor activități legate de valorile și temele europene. În cele 25 de proiecte selectate de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în 2015, se află și 3 proiecte propuse de elevii Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti: proiectul Alege să te exprimi liber!, prof Vasile Brândușa, proiectul Oameni, natură și viață, prof. Tănase Mihaela (Mic), iar proiectul Nu vreau să fiu șomer! obținând Marele premiu, prof. Simona Lupu.

       Proiectul POSDRU/175/2.1/S/149602, cu titlul “Învață cu noi să devii antreprenor” derulat în perioada 2015 de Asociația Euro Brăila SM în parteneriat cu: Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti, Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște, Colegiul Comercial ”Carol I” Constanța, Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila, a avut ca obiectiv general: creșterea șanselor de ocupare ale elevilor învățământului secundar clasa a XI/XII, aparținând liceelor din regiunile Sud – Est și Sud Muntenia, mediu urban și rural prin utilizarea metodelor inovative de tip firme de exercițiu, în scopul facilitării tranziției acestora de la școală la viața activă. În proiect au fost implicate cadrele didactice: Dragomir Petrica, Lupu Simona, Bucur Rodica și Buliga Eugenia. Grupul țintă a fost format din 1305 elevii, din regiunile menționate, din care 100 de elevi fiind selecționați din Colegiul Național “IL Caragiale” Ploiești (aprox. 60%), Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploiești, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” și Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti.

       Proiectul Multilateral Comenius ,, School is cool’’ , nr de referinta 13-PM-703-PH-DE, nr LLP Link 20013-1-DE3-COM06-355847, s-a desfășurat în perioada 2013- 2015, în parteneriat cu : Schule im Innerstetal- Germania(coordonator), Collège Henri Guillaumet – Franta, Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego- Polonia, Orgeneral Eşref Bitlis Orta Okulu- Turcia, I.S.I.S."Enrico Mattei"-Italia. Echipa de Proiect a fost alcătuită din: coordonator prof. Iulia Dragomir, membri: Petrica Dragomir, Monica Lucia Dinu, Mădălina Filipoiu, Andreescu Georgiana, Mihail Karaghiaur. Scopul proiecului a fost combaterea abandonului școlar.

       Promovarea unui stil de viață sănătos se realizează prin multiple proiecte: „Tinerețe și sănătate”, “Remedii naturale din plante” - ateliere de lucru, prof. Matei Carmen, Bogaciu Carmen, Stoica Camelia, Suditu Iulia, Moise Alina.

       Proiectul, în cadrul Pactului Român – Austriac, derulat în perioada 2015 până în prezent, cu Organizația Concordia, Școala profesională, de 3 ani, calificările: Brutar, Bucătar, Ospătar, cofetar – patiser, este unul prin care sprijinim tinerii, care provin din medii defavorizate să dobândească o calificare profesională, să se integreze social.

       Organizat anual de Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti, Festivalul județean de teatru „Scena”, inițiat de prof. Petrescu Ștefania, Podoreanu Gabriela și Camelia Stoica, a desfășurat a 5-a ediție. Pe scena Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești, au urcat tineri pasionați de actorie, aflați la început de carieră, care au încântat publicul. La nivelul școlii funcționează o trupă de teatru recunoscută pe plan intern, coordonată de prof. Mădălina Paula Ștefan. Rezultatele elevilor, gândurile, trăirile, bucuria și implicarea lor, a cadrelor didactice care îi coordonează sunt prezentate profesionist prin publicațiile revista școlii LYCEUM coordonată de prof. Monica Dinu și Buletin informativ, coordonat de prof. Mariana Șologon.

       Proiectului EAThink2015 la nivelul județului Prahova, proiect finanţat de Comisia Europeană prin linia de finanţare Europe Aid /134863/C/ACT/MULTI – Non - Statali şi Autorităţi Locale în Dezvoltare - Sensibilizarea publicului cu privire la problematica dezvoltării şi sprijinirea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană, coordonat de prof. Comișel Vasilica

       În perioada decembrie 2016-iunie 2017 s-a desfășurat Proiectul Școală Ambasador al Parlamentului European, cu scopul conștientizării tinerilor privind valorile și activitatea Parlamentului European, pe baza unei agende de activități monitorizate de Biroul de Informare al Parlamentului European (BIPE). Coordonați de prof. Comișel Vasilica, Camelia Stoica, Mihaela Mic, Monica Palade, Simona Lupu, Aurelia Banu, elevii colegiului au participat cu plăcere la activități.

       Astăzi, Planul de școlarizare cuprinde 45 de clase: liceu 32 clase domeniile: economic, comerț, turism, alimentație, 5 clase matematică – informatică 4 învăţământ de zi, 1 cu frecvenţă redusă, 3 clase şcoală profesională 3 ani și 5 clase școală postliceală domeniile: economic, servicii, turism și alimentație, cu un efectiv de 1262 de elevi. Aceştia dobândesc cunoştinţe şi competenţe specifice de la un număr de 84 cadre didactice.

       Pornind de la situaţia economică şi de la premisa, susţinută de tot mai mulţi specialişti în domeniu, că diferenţa între o firmă de succes şi o firmă oarecare constă în managementul fiecăreia, se conturează ideea de a dezvolta tinerilor spiritul antreprenorial, creativitatea, capacitatea de decizie şi lucru în echipă. Organizaţi în 32 de firme de exerciţiu, elevii din Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Ploieşti, sunt iniţiaţi, anual, în tainele afacerilor, ale economiilor de piaţă. Ei învaţă, în mod practic, cum să-şi înfiinţeze propria firmă, prin întocmirea documentaţiei de înfiinţare, dar şi cum să o organizeze şi să o conducă. Coordonați de cadre didactice: Badea Florentina, Bucur Rodica, Buliga Eugenia, Damian Dorian, Dragomir Petrica, Drăgan Daniel, Lazăr Corina, Lupu Simona, Petrescu Ștefania, Vasile Brândușa, elevii elaborează structura organizatorică a firmei, organigrama firmei, Regulamentul de organizare şi funcţionare, prezintă atribuţiile compartimentelor, relaţiile organizatorice dintre acestea şi angajează personal, promovează produsele/ serviciile firmei, negociază și înregistrează în contabilitate operațiunile economice desfășurate de firmă. Suntem un important Centru de antreprenoriat pentru tineri, la nivel local și național.

       Concursurile naționale organizate, în perioada 2009-2017, în parteneriat cu instituțiile statului, organizații, universități, instituții financiare și agenți economici: Târgul Național al Firmelor de Exercițiu și Romanian Business Challenge, inițiate de prof. Lupu Simona și organizate în colaborare cu prof. Dragomir Petrica și prof. Lazar Corina, demonstrează sustenabilitatea proiectului, prin numărul de ediții (8 ediții consecutiv), număr de participanți (min 400 de persoane/anual), prin atractivitatea activităților și impactul puternic în pregătirea personală și profesională a elevilor. Anual, elevii coordonați de profesori obțin peste 50 de premii, la târgurile naționale și internaționale ale firmelor de exercițiu și la concursurile de antreprenoriat.

       Pregătirea practică de specialitate se realizează prin parteneriate cu importanți agenți economici, care asigură premisele unei calificări profesionale la înalte standarde de calitate, competențe certificate prin Examenul de calificare profesională, Nivel 3, Nivel 4 și Nivel 5.

       Elevii sunt implicați, în funcție de potențial la olimpiadele / concursurile naționale organizate pe discipline, anual se obțin cel puțin un premiu și mențiuni la disciplinele de specialitate Turism / Economic, la științe: Chimie, Fizica, Matematică sau de tehnică Secțíunea Robotică, prof. Nicoleta Constantinescu.

       Există, de asemenea parteneriate realizate, cu diverse instituții prahovene, cum ar fi Casa de Cultură ,,I.L. Caragiale’’ Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, Muzeul ,,Nichita Stănescu’’ Ploiești, Muzeul ,,I.L. Caragiale” Ploiești, elevii și profesorii colegiului implicându-se la concursuri de creație Concursul Național de poezie „Iulia Hașdeu” prof. Iulia Dragomir, Mădălina Paula Ștefan, la cenaclul literar, fiind membri în trupa de teatru, participând la seratele artistice care se desfășoară lunar la Muzeul de Artă ,,Mircea Ionescu Quintus’’, la redactarea revistei „Atitudini”, a antologiilor de poezie ale cenaclului literar „Atitudini”, fiind voluntari în organizarea și buna desfășurare a festivalurilor locale și regionale cum ar fi: Festivalul Internațional de Poezie „Nichita Stănescu”, Festivalul Național „I.L. Caragiale”, Festivalul Castanilor.

       Proiectele naționale și internaționale derulate, performanțele profesionale obținute, contribuția instituției la formarea armonioasă personală și profesională a tinerilor în vederea integrării lor într-o societate complexă și dinamică, au determinat acordarea titlului de “Școală Europeană”, consecutiv în 2010, 2013 și 2016.

       Respectarea și promovarea valorilor europene și naționale, prin inițierea și derularea unor activități în context european, au determinat Reprezentanța Comisiei Europene din România să ofere titlul de Școală Ambasador al Parlamentului European, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieşti, în 2017. O școală care participă la realizarea obiectivelor Uniunii Europene, stabilite la nivel național, formând tineri cu o personalitate armonioasă, creativă, cu competențe profesionale la standarde europene.