"Cu noi cucereşti lumea afacerilor!"


CEAC

Componenta comisiei
RAEI 2022-2023
RAEI 2021-2022
RAEI 2020-2021
Regulament CEAC
Codul de etica
Plan de integritate

Proceduri

OPIS Proceduri 2023
Procedura operațională privind admiterea la scoala profesională 2024
Procedura operațională privind delegarea atribuțiilor
Procedura operațională privind managementul burselor școlare
Procedura operațională pentru accesul elevilor și a personalului în unitatea de învățământ
Procedura operatională pentru accesul în unitatea de învățământ al persoanelor din afara acesteia
Procedura de desfasurare on-line a sedintelor consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Procedura pentru mentinerea starii de siguranta, pentru prevenirea, monitorizarea, combaterea fenomenului de violenta si de segregare scolara
Procedura pentru prevenirea coruptiei si promovarea integritatii in unitatile de invatamant preuniversitar
Procedura pentru respectarea legislatiei generale si specifice in aplicarea sanctiunilor personalului didactic, didactic auxiliar si de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar
Procedura privind organizarea examenelor de diferente pentru transferul elevilor
Procedura privind transferul elevilor și susținerea examenului de diferentă
Procedura operationala admitere in invatamantul profesional de stat
Procedura de evaluare elevi
Procedura privind asigurarea legalității și transparenței actului decizional
Procedura de sistem gestionarea si solutionarea cererilor
Procedura operationala privind transmiterea documentelor intocmite la inspectiile de specialitate
Procedura operationala privind securitatea si sanatatea in munca
Procedura operationala consiliere elevi
Procedura de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar
Procedura de evaluare directori/directori adjuncți
Procedura operațională privind monitorizarea proiectelor educaționale cu finanțare europeană
Procedura operatională privind transmiterea documentelor întocmite la inspecțiile de specialitate în vederea completării dosarelor de înscriere pentru examenele de definitivat și grade didactice
Procedura privind reviziunea unor documente de numire/transfer/repartizare
Procedura operațională anticorupția
Procedura operațională privind accesul personalului școlii și al elevilor în unitatea școlară și de stabilire a măsurior de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
Procedura operațională semnalarea neregularităților
Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității
Procedura operatională privind înscrierea și admiterea în clasa a XI-a, învățământ liceal seral
Procedura operatională regimul manualelor școlare în învățământ preuniversitar
Procedura pentru constituirea claselor de turism si alimentatie clasa a IXa 2023-2024
Procedură pentru constituirea claselor de turism și alimentație clasa a X-a 2023-2024
Procedură operațională de preselecție pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani
Procedură operațională admitere în învățământul profesional de stat