"Cu noi cucereşti lumea afacerilor!"

Viziune

   Școala noastră este recunoscută la nivel local și județean pentru dezvoltarea unui mediu de formare profesională și educație, în context european, care să asigure pentru tinerii și adulții din Ploiești și din județul Prahova un învățământ orientat spre excelentă, creativitate competențe și abilități în profesie cu respect pentru valorile societății.

Misiune

   Misiunea Colegiului Economic "Virgil Madgearu" Municipiul Ploiesti este să genereze un mediu educațional performant, corespunzător învățământului promovat, să răspundă prompt și calitativ nevoilor de formare profesională a elevilor, de adaptare permanentă și responsabilă a demersului didactic, de asigurare a accesului la programe educaționale care să asigure formarea competențelor cheie, specifice învățământului preuniversitar românesc și european.

Valori

· Profesionalism
· Integritate
· Responsabilitate
· Cooperare
· Etică (moralitate)
· Incluziune și egalitate de șanse
· Implicare
· Siguranță și libertate

Noutăţi

 

Ghidul candidatului 2024
-Admiterea în învățământul liceal

-Admiterea în învățământul profesional (modificare)

  Etapa I de admitere în învățământul profesional

-Procedura admitere școala profesională 2024

  Proiect plan școlarizare 2024-2025

 

Notă cu privire la perioada de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2023-2024

 

ROMANIAN BUSINESS CHALLENGE

Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești organizează concursul de antreprenoriat „ROMANIAN BUSINESS CHALLENGE, Ediția a XII-a și Simpozionul Internațional ,,PERFORMANȚE PRIN PARTENERIATE”, Ediția a IV-a, luni, 20.05.2024, la Camera de Comerț și Industrie Prahova.

Pogram - Romanian Business Challenge - Simpozion 20 mai 2024

SIMPOZION INTERNAȚIONAL - "Performanțe prin parteneriate"

  Plan de integritate 2023-2024

 

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI INFORMEAZĂ OPERATORII ECONOMICI

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești este acreditat pentru următoarele calificări profesionale de nivel 3 în domeniile:

- Domeniul Turism şi alimentaţie: Calificările profesionale: Bucătar, Cofetar-patisier, Ospătar, vânzător în unităţi de alimentaţie.

- Domeniul Comerț: Calificarea profesională: Comerciant-vânzător, Recepționer-distribuitor

În conformitate cu Ordinul M.E. nr. 6689/17.11.2023 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învăţământul preuniversitar dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2024-2025, operatorii economici interesați pentru școlarizarea elevilor pentru calificările precizate, vor transmite solicitări până la data de 8 decembrie 2023.

Solicitările se vor trimite prin e-mail la adresa colegiul.madgearu.ploiesti@gmail.com sau se vor depune fizic la sediul instituției de învățământ: strada Rudului nr. 24, Ploiești jud. Prahova.

Model de solicitare pentru învăţământul preuniversitar dual docx/pdf şi învăţământul profesional de stat docx/pdf și Ordinul M.E. nr. 6689/17.11.2023.

 

În anexa 1 a OME nr. 6689/2023 se menționează:

- Operatorii economici înaintează unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic sau inspectoratelor şcolare solicitările de şcolarizare la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2024-2025 (Anexa 6 OME 6689/2023), până la data de 8 decembrie 2023.

- Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de şcolarizare la învăţământul preuniversitar dual, conform modelului de solicitare Anexa 7 din OME 6689/2023. Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa tvet@tvet.ro până la data de 8 decembrie 2023.

OME 6689/17.11.2023 privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2024-2025

 

Ziua Porților Deschise

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” din Municipiul Ploiești vă informează că în perioada 27-28.11.2023 organizează „Zilele Colegiului”. Cu acest prilej, invităm elevii claselor a VIII-a, părinții și cadrele didactice să participe la Ziua Porților Deschise - Vizită în viitoarea mea școală.
Vă așteptăm între orele 10.00-15.00.

 

An școlar 2023-2024

   

Hotărâre 810 privind acordarea facilităților de transport elevi 2023

    Anunț selecție Acreditare Erasmus + VET 2023-2024

Bibliografie Acreditare Erasmus + VET 2023-2024

Procedură operațională Acreditare Erasmus + VET 2023-2024

          

© Dragoş Goia & Dragoş Mircescu. All Rights Reserved. 2017