"Cu noi cucereşti lumea afacerilor!"

An școlar 2023-2024


Experiența Erasmus Barcelos Portugalia

An școlar 2022-2023


Erasmus Festival of Tradition Outputs
Erasmus Festival of Tradition Outputs Detailed
Erasmus Festival of Tradition Brochure
Erasmus Festival of Tradition Calendar
Performanțe robotică 2022-2023
Erasmus day
ERASMUS+ ACCREDITATION in the fields of vocational education and training 2022-2023
2022-2023 Overview on Erasmus+ Accreditation- VET/ Acreditare Erasmus+ VET, la ceas de scadență
FESTIVAL OF TRADITION - martie 2023
Exemple de bune practici în învățămăntul profesional și tehnic - Video - Video
Experiența ERASMUS+ 2022
Metodologie Săptămâna Verde 2023
Acreditare ERASMUS+ în educație școlara a CEVM Ploiești
Smart Green Transport în VET
Noaptea cercetătorilor europeni septembrie 2022
Proiectul ERATOSTHENE Inspiring Science Education septembrie 2022
Competiția națională ”Solve for Tomorrow”
Calendarul activităților educative 2022-2023

An școlar 2021-2022


Comunicat de presă - Finalizare proiect ACTIV - Aplicarea Cunoștințelor Teoretice În Viața Personală

RoboCEVM CERC ROBOTICĂ 2020-2022
Diplomă proiect de la STEM la STEAM în Prahova

   Prezentation_International meeting in Cehia_Festival of traditions

* Proiect ERASMUS+ „Dezvoltarea competentelor profesionale in domeniul economic prin stagii de pregatire practica europene”

Prezentare proiect

* Proiect ERASMUS+ ”Traditions of regions through the eyes of pupils with the support of experts from practice”

Prezentare

ANUNT SELECTIE ELEVI

ANUNT SELECTIE PROFESORI

Festival of Traditions_Kladno_Czech Republic

Prezentare meeting Croatia

Prezentation_International meeting in Cehia_Festival of traditions

* Proiecte POCU

În următorii doi ani Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești este beneficiarul a două proiecte POCU: FUTURE - elevul de azi profesionistul de mâine în calitate de solicitant și ACTIV Aplicarea Cunoștințelor Teoretice In Viața profesională în calitate de partener. Proiectele au ca scop îmbunătățirea pregătirii profesionale pentru 364 de elevi în vederea creșterii integrării lor pe piața muncii prin activități derulate de profesori de specialitate în cadrul unor firme de exercițiu, concursuri de antreprenoriat, gastronomie, stagii de practică la agenți economici din România și dotarea unor laboratoare. Rezultatele obținute de elevi, la târgurile naționale și internaționale și profesori de specialitate au contribuit la stabilirea contactelor inițiale sau cu informații pe activități. Finanțarea proiectelor a fost obținută prin expertiza profesională a directorului, care a știut să transforme, pentru fiecare, o idee de parteneriat într-un proiect valid.

FUTURE - Elevul de azi, profesionistul de mâine - POCU/633/6/14/132822

Prezentare proiect FUTURE

Anunt sesiune I- FUTURE

Rezultate sesiune I - FUTURE

Anunt sesiune II - FUTURE

Rezultate sesiune II - FUTURE

Comunicat de presa- proiect FUTURE

Rezultate concurs - proiect FUTURE

      • Rezultate-finale-practica-12G

      • Concurs-practica-departajare-12T

      • Rezultate-intermediare-profil-economic

      • Clasament-final-pentru-premierea-elevilor-participanti-domeniul-economic

      • Clasament-intermediar-in-urma-evaluarii-calitative-a-planului-de-afaceri

Antreprenoriat - Competiția de planuri de afaceri nr. 1 - Future (future-pocu.ro)

Apel de selecție Grup Țint- sesiunea II

Antreprenoriat: Competiția nr. 2 de planuri de afaceri FUTURE

* Proiect EEA Grants ”Euro-turism, resurse pentru școala profesională”, a apărut din nevoia îmbunătățirii calității educației pentru elevii de la scoala profesionala. Prin proiect se dorește realizarea unui curriculum performant și adecvat pentru stagiile de practică necesar elevilor de la calificările Cofetar și Ospatar, clasa a XI a, scoala profesionala. Acest curriculum trebuie realizat în concordanță cu Planul de învăţământ, reglementat prin Anexa nr 2 la ordinul nr 3500/29.03.2018, (în care prevede un număr de 300 ore), rămânând la latitudinea școlii și agentului economic modul în care sunt repartizate acestea pentru teorie și laborator tehnologic. CDL-urile vor fi realizate în acord cu SPP din 2016, specific nivelului 3 de calificare și Ordinului MEN nr. 3502 din 29.03.2018 și vor avea rolul de a oferi o formare profesională de calitate elevilor noștri, astfel încât aceștia să poată face faţă cerinţelor de pe piața europeană a muncii.

Procedura de selectie_SEE_2021

Rezultate EEA Grants

COMUNICAT_SEE PORTUGALIA_ISJ _ SITE SCOALA

POSTER_ SEE PORTUGALIA

Vizita studiu Euroturism, resurse pentru scoala profesionala, 2019-EY PCVET 0002

ARTICOL _DISEMINARE_2019-EY PCVET 0002

”Curriculum în dezvoltare locală adaptat contextului european”, proiect finanțat prin fondurile EEA GRANTS, 2018-EY-PCVET-R2-0003, prin care se va reliza curriculum în dezvoltare locală, pentru clasa a XI a, domeniile Economic, Comerț și Turism și va implica o vizită de studiu în Norvegia (Oslo) pentru 12 profesori de specialitate, un professor de limba engleză și un reprezentant al agentului economic. Proiectul implică și participarea unui agent economic, partener de practică, Mika Travel, Ploiești.
Procedura de selectie-Oslo 2019
Proiect SEE
Proiect Norvegia
CDL Comert 2020
CDL Economic 2020
CDL Turism 2020
Compendiu
Contract de pregatire practica

”Formarea personalului școlii pentru dobândirea de competențe antibuling, în context European”, proiect Erasmus+,2019-1-RO01-KA101-061845, prin care se va realiza formarea a 21 de persoane, timp de 5 zile in Italia, Massa, în 3 fluxuri câte 7. Grupul țintă este format din echipa managerială, responsabilii compartimentelor funcționale – secretar șef și contabil șef, dar și profesori de la toate disciplinele.
Anunt selectie profesori
Acord partE101

”Formarea profesioniștilor in industria ospitalității”, proiect Erasmus+, 2019-1-RO01-KA102-061752 - are ca grup țintă 53 de elevi de la clasele a XI a, liceu zi și anul III, școala profesională. Dintre aceștia, 14 de la specializarea Tehnician în Turism și 15 specializarea Tehnician în Gastronomie vor merge în mobilitate în Spania (Granada) pentru un stagiu de practică de 3 săptămâni, iar 14 elevi de la școala profesională (7 bucătari și 7 ospătari), vor efectua aceeași perioadă de stagiu în Cipru ( Paphos). Pe parcursul mobilităților, elevii vor fi asistați și ajutați de către 6 profesori însoțitori.
Procedura de selectie elevi 2019
Anunt selectie Vet
Acord parinti
Caiet practica Gastronomie
Caiet practica Tehnician in Turism

”Educație interculturală - respect pentru cultura și tradițiile popoarelor” - proiect internațional bazat pe parteneriate între unități de învățământ din județul Prahova și unități de învățământ din regiunea Cernăuți, Ucraina. În cadrul acestui proiect, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești a încheiat parteneriat cu Școala Medie Voloca din Ucraina. Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea relaţiilor de cooperare bilaterală, prin derularea de activităţi privind promovarea culturii, valorilor şi tradiţiilor, stimularea creaţiei culturale şi artistice în România şi Ucraina. În cadrul proiectului, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2019, s-a desfășurat, la Ploiești, TABĂRA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ ŞI POEZIE, ediția a II-a, sub deviza PRIETENIE ŞI COOPERARE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE PERFORMANŢĂ.
Parteneriat

• TURTUCAIA

În perioada 5-6 iunie 2019 un grup de elevi și cadre didactice de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești s-a deplasat în Bulgaria. Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploieștiși Liceul „Iordan Iovkov”, Tutrakan/ Turtucaia, Bulgaria au încheiat Protocolul de Înfrăţire între cele două unităţi şcolare, la 5 iunie 2019, prin semnarea unui parteneriat internațional. Obiectivul fundamental al înfrăţirii este promovarea spiritului de prietenie, colaborare şi bună vecinătate între România şi Bulgaria, prin lărgirea şi diversificarea acţiunilor organizate în comun în domeniul educaţiei şi culturii, fiind mobilizate cadrele didactice şi elevii celor două instituții de învățământ. Protocolul urmărește consolidarea dimensiunii europene a educației prin încurajarea cooperării transnaționale dintre instituțiile partenere, promovarea multiculturalismului, a cooperării și mobilității în domeniul educațional, oferind participanților posibilitatea de a face schimb de experiență, de a descoperi elemente comune și distincte în diversitatea culturală, socială și economică a fiecărei țări implicate. Înălţarea Domnului şi Ziua de pomenire a Eroilor Neamului Românesc au fost omagiate de elevii și cadrele didactice ale Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești prin depunerea de coroane la Monumentul Eroilor din Tutrakan și la Mausoleul Sfântul Gheorghe, situat în centrul Plevnei și ridicat în onoarea soldaților din Armata Rusă, respectiv Română.În Războiul de Independență au luptat 66.000 de militari români, care s-au jertfit, căzând eroic pe câmpurile de luptă.

• ROBO MANAGER

•“Rădăcini românești”
Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești marchează 100 de ani de la Marea Unire prin plantarea a 100 de stejari, care vor sugera generațiilor următoare însemnătatea legăturii puternice dintre trecut, prezent și viitor, sâmbătă 3 noiembrie 2018, în Parcul Municipal Vest Ploiești, prin proiectul “Rădăcini românești”.
-Rădăcini românești
-Insigna proiectului
-Afiș
-Eticheta
-Activități

Festivalul Internațional al Educației, FiEDU 2019
22 de cadre didactice și conducerea Colegiului Economic ”Virgil Madgearu” Municipiul Ploiesti iau parte și anul acesta la Festivalul Internațional al Educației, FiEDU, ajuns deja la a IV-a ediție.
Felicitări organizatorilor și instituțiilor implicate în acest nobil demers, al cărui scop este susținerea și dezvoltarea actului educational din țara noastră!
    FIEDU-2019
   

        ARGO Open - Competitiție Internațională de Dezbateri, găzduită de CEVM
        ARGO DEBATE
Cel mai mare club de dezbateri din România, ARGO DEBATE își desfășoară și în acest an evenimentul ARGO Open, ediția a VIII-a, în cadrul Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Municipiul Ploiesti.
Felicitări organizatorilor și succes tuturor echipelor!
   Director, Prof. Lupu Simona
Galerie foto
    Activităţi EAThink2015