"Cu noi cucereşti lumea afacerilor!"


Legislatie

Legi si ordine

Legea educației naționale (Legea nr. 1 / 2011)
Legea educației naționale actualizată
LEGE_544-2001_actualizata-aug2016
Ordin 3027_2018 ROFUIP
OMEN nr.5402/01.11.2018 - Calendarul etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si invatamantul profesional pentru anul scolar 2019-2020
Ordin 3862_2019-Mobilitate personal didactic
PROCEDURI

Regulamente

1. ROFUIP
2. Statutul elevului
3. Codul muncii
4. Contract colectiv de muncă
5. Regulament de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual
6. Regulament-cadru pentru ocuparea posturilor contractuale vacante
7. Regulament de ordine interioară
8. Codul conduita al elevilor

Strategia Națională Anticorupție

Documente ce susțin strategia anticorupție:

HG 583 din 2016 - Strategia Națională Anticorupție
HG 599 din 2018 - Metodologia de evaluare a riscurilor de corupție și a incidentelor de integritate
Plan de integritate 2016-2020
Codul etic 2020-2021
Procedura de evaluare elevi
Procedura de transfer elevi