"Cu noi cucereşti lumea afacerilor!"


Legislatie

Legi si ordine

1. Legea educației naționale (Legea nr. 1 / 2011)
2. Legea educației naționale actualizată
3. LEGE_544-2001_actualizata-aug2016
4. Ordin 3027_2018 ROFUIP
5. OMEN nr.5402/01.11.2018 - Calendarul etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare in invatamantul dual si invatamantul profesional pentru anul scolar 2019-2020
6.Ordin 3862_2019-Mobilitate personal didactic
7. Proceduri
= Procedura de monitorizare a fenomenului de violenta/accidentelor in scoli
= Procedura de suspendare a cursurilor scolare
= Procedura pentru prevenirea coruptiei in invatamantul preuniversitar de stat din judetul Prahova

Regulamente

1. ROFUIP
2. Statutul elevului
3. Codul muncii
4. Contract colectiv de muncă
5. Regulament de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual
6. Regulament-cadru pentru ocuparea posturilor contractuale vacante
7. Regulament de ordine interioară
8. Codul conduita al elevilor final