"Cu noi cucereşti lumea afacerilor!"

Viziune

   Școala noastră este recunoscută la nivel local și județean pentru dezvoltarea unui mediu de formare profesională și educație, în context european, care să asigure pentru tinerii și adulții din Ploiești și din județul Prahova un învățământ orientat spre excelentă, creativitate competențe și abilități în profesie cu respect pentru valorile societății.

Misiune

   Activitățile desfășurate în Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Municipiul Ploiesti au în centru interesul pentru dezvoltarea personală, intelectuală si profesională a tinerilor în scopul integrării lor în societatea dinamică a prezentului si a viitorului, ca adulți cu o personalitate armonioasă, creativă, formați într-un climat consecvent, moral cultural având totodată competențe profesionale la standarde europene, dobândite și consolidate prin experiențe educaționale complete, în permanent contact cu mediul economic, social, prin proiecte derulate la nivel local, regional, național și internațional

Valori

· Profesionalism
· Calitate
· Creativitate
· Flexibilitate

INFORMAȚII ÎN CONTEXTUL ACTUAL

PROCEDURA DE SISTEM

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN, REALIZAREA CIRCUITULUI DE INTRARE ȘI DE IEȘIRE, REALIZAREA IGIENIZĂRII/DEZINFECȚIEI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

COD - PS-11.02

PROCEDURA DE SISTEM

ANEXE LA PROCEDURA DE SISTEM :

PLAN CIRCUIT

PROGRAM PREGĂTIRE ELEVI 2-12 IUNIE

ISJ Prahova, în parteneriat cu postul de televiziune Valea Prahovei TV, derulează ȘCOALA TV, o inițiativă menită a veni în sprijinul elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, pentru pregătirea examenelor naționale.

Înregistrările lecțiilor pot fi urmărite accesând următoarele două link-uri :

      • SCOALA TV - site-ul VPTV

      • SCOALA TV - site-ul ISJ Prahova

OMEC_4115_10.04.2020

BACALAUREAT 2020-Programe pentru susținerea probelor scrise

Măsurile luate în sistemul românesc de învățământ, în contextul pandemiei Covid-19

* ACTIVITATE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ Având în vedere precizările MEC și ISJ Ph., Cabinetul Școlar de Asistenta Psihopedagogică - CEVM ( prof.consilier Luiza Covaci), pe durata suspendării cursurilor, va desfășura activitatea de asistenta psihopedagogică adresată elevilor, părinților, cadrelor didactice prin intermediul platformei educaționale (G Suite for Education) utilizată de școala. În această perioadă, conform orarului cabinetului de consiliere școlară, vor fi postate elevilor materiale pe problematica specifică activității de consiliere școlară ( autocunoaștere și dezvoltare personală, managementul stresului, managementul timpului, orientare școlară și profesională, etc).

Adresă școli cu cabinete psihopedagogice

* ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CU PUBLICUL

Ca măsură de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, începând cu data de 12.03.2020 se suspenda toate activitățile de relații cu publicul din cadrul Colegiului Economic "Virgil Madgearu", municipiul Ploiești. Solicitările se pot trimite în această perioadă, exclusiv online, pe adresa de mail: colegiul.madgearu.ploiesti@gmail.com
Telefon: 0244-542341
Fax: 0244-543794

* PRECIZĂRI PRIVIND NOUL SPAȚIU DE ÎNVĂȚARE

Având în vedere situația actuală și recomandările M.E.C., ISJ Prahova, în perioada suspendării cursurilor, la nivelul Colegiului Economic ’’Virgil Madgearu’’, Municipiul Ploiești activităţile didactice se desfășoară în mediul exclusiv on-line, prin utilizarea suitei de aplicaţii Google (G suite for Education) și a emisiunii TELE-școală.

Elevii şi părinții pot ține legătura cu profesorii diriginți pe Whatsapp la nivelul clasei sau telefonic. Noi, Colegiul, am creat un nou spațiu de învățare și dorim să fiți solidari în efortul comun de parcurgere a materiei și de a găsi tinerilor preocupări utile, educative.

Pentru noi toți, pentru tineri, rămâneți acasă în această perioadă! Vă doresc sănătate, răbdare și decizii înțelepte!

Director,

Prof. Lupu Simona

TELEȘCOALA

Adresa 165 din 25 martie 2020

* ACTE NORMATIVE

Măsuri luate de Ministerul Educației și Cercetării ca urmare a Hotărârii nr. 6 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

Noutăţi

    * AN ȘCOLAR 2020-2021

Anunț post administrator financiar

Rezultat proba dosare- administrator financiar

Rezultat proba scrisa- administrator financiar

COMPETENȚE PROFESIONALE -INFORMATICĂ

     Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor clasei de matematica-informatica, intensiv informatica, anul scolar 2020-2021

     ROVACCINARE

Conditii specifice- ocupare posturi vacante 2021

Calendar concurs ore vacante

* Proiecte POCU 2020-2021

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” Municipiul Ploiești, în parteneriat cu WILSHIRE BUSINESS HOUSE S.R.L. implementează proiectul FUTURE - Elevul de azi, profesionistul de mâine - POCU/633/6/14/132822, proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul căruia un număr de 183 de elevi vor participa la activități relevante și obligatorii precum stagii de practică, ședințe de consiliere și orientare în carieră, dar și în cadrul unui program inovativ de antreprenoriat prin planificarea, organizarea și implementarea unui tip de „Firme de exercițiu”, activități implementate prin realizarea unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu entități din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, menite să faciliteze accesul elevilor în tranziția acestora de la educație la un loc de muncă.

Comunicat de presa - Proiect FUTURE

* LINKURI UTILE

M.E.C.

ISJ Prahova

CCD Prahova

   

* TÂRG_RBC_SIMPOZION_MAI 2020

Afis

În perioada 7-8 mai 2020, Colegiul Economic “Virgil Madgearu “ Municipiul Ploiești organizează:

1. Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu, Ediția a XI-a cu participare indirectă pentru competițiile: Cel mai bun catalog; Cel mai bun spot publicitar; Cele mai bune materiale de promovare; Cea mai bună pagină web. Materialele se pot trimite pe adresa de e-mail: targinternationalfeploiesti@gmail.com

Pliant FE

REZULTATE_TARG

2. Skype Romanian Business Challenge , fișa de înscriere se poate trimite pe adresa de e-mail: targinternationalfeploiesti@gmail.com, detaliile sunt prezentate în regulament.

REGULAMENT_TARG_RBC

METHODOLOGY

Pliant RBC

REZULTATE_RBC

STATISTICA _TARG_RBC

3. Simpozionul internațional “Performanțe prin parteneriate”, cu videoconferință.

METHODOLOGY PARTICIPATION INTERNATIONAL SYMPOSIUM

SIMPOZION INTERNATIONAL–REGULAMENT

Afis Conferinta_RO

Afis Conferinta_EN

* PROIECTE POCU

În următorii doi ani Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești este beneficiarul a două proiecte POCU: FUTURE - elevul de azi profesionistul de mâine în calitate de solicitant și ACTIV Aplicarea Cunoștințelor Teoretice In Viața profesională în calitate de partener. Proiectele au ca scop îmbunătățirea pregătirii profesionale pentru 364 de elevi în vederea creșterii integrării lor pe piața muncii prin activități derulate de profesori de specialitate în cadrul unor firme de exercițiu, concursuri de antreprenoriat, gastronomie, stagii de practică la agenți economici din România și dotarea unor laboratoare. Rezultatele obținute de elevi, la târgurile naționale și internaționale și profesori de specialitate au contribuit la stabilirea contactelor inițiale sau cu informații pe activități. Finanțarea proiectelor a fost obținută prin expertiza profesională a directorului, care a știut să transforme, pentru fiecare, o idee de parteneriat într-un proiect valid.

* PROIECTE 2019 - 2020

”Educație interculturală - respect pentru cultura și tradițiile popoarelor” - proiect internațional bazat pe parteneriate între unități de învățământ din județul Prahova și unități de învățământ din regiunea Cernăuți, Ucraina. În cadrul acestui proiect, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești a încheiat parteneriat cu Școala Medie Voloca din Ucraina. Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea relaţiilor de cooperare bilaterală, prin derularea de activităţi privind promovarea culturii, valorilor şi tradiţiilor, stimularea creaţiei culturale şi artistice în România şi Ucraina.
În cadrul proiectului, în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2019, s-a desfășurat, la Ploiești, TABĂRA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ ŞI POEZIE, ediția a II-a, sub deviza PRIETENIE ŞI COOPERARE ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE PERFORMANŢĂ.
Parteneriat

”Formarea personalului școlii pentru dobândirea de competențe antibuling, în context European”, proiect Erasmus+,2019-1-RO01-KA101-061845, prin care se va realiza formarea a 21 de persoane, timp de 5 zile in Italia, Massa, în 3 fluxuri câte 7. Grupul țintă este format din echipa managerială, responsabilii compartimentelor funcționale – secretar șef și contabil șef, dar și profesori de la toate disciplinele.
Anunt selectie profesori
Acord partE101

”Formarea profesioniștilor in industria ospitalității”, proiect Erasmus+, 2019-1-RO01-KA102-061752 - are ca grup țintă 53 de elevi de la clasele a XI a, liceu zi și anul III, școala profesională. Dintre aceștia, 14 de la specializarea Tehnician în Turism și 15 specializarea Tehnician în Gastronomie vor merge în mobilitate în Spania (Granada) pentru un stagiu de practică de 3 săptămâni, iar 14 elevi de la școala profesională (7 bucătari și 7 ospătari), vor efectua aceeași perioadă de stagiu în Cipru ( Paphos). Pe parcursul mobilităților, elevii vor fi asistați și ajutați de către 6 profesori însoțitori.
Procedura de selectie elevi 2019
Anunt selectie Vet
Acord parinti

”Curriculum în dezvoltare locală adaptat contextului european”, proiect finanțat prin fondurile EEA GRANTS, 2018-EY-PCVET-R2-0003, prin care se va reliza curriculum în dezvoltare locală, pentru clasa a XI a, domeniile Economic, Comerț și Turism și va implica o vizită de studiu în Norvegia (Oslo) pentru 12 profesori de specialitate, un professor de limba engleză și un reprezentant al agentului economic. Proiectul implică și participarea unui agent economic, partener de practică, Mika Travel, Ploiești.
Procedura de selectie-Oslo 2019
Proiect SEE
Proiect Norvegia
CDL Comert 2020
CDL Economic 2020
CDL Turism 2020
Contract de pregatire practica